Informasjon

Krets

Kretsene i Norges speiderforbund er bindeleddet mellom speidergrupper og forbundet.

Speidergrupper

Øvre Buskerud krets er kretsen til Hønefoss, Jevnaker, Sokna, Hole, Tyristrand og Nes I Ådal speidergrupper.

Medlemmer

Vi er xxx medlemmer.

Kalender

Nyheter

Beredskapsplan for NSF

I mars 2020 vedtok speiderstyret en beredskapsplan som skal fortelle hvem som har ansvaret for hva. Alle gruppeledere må sette seg inn i denne. Se igjennom og henvend deg til kretsleder om du lurer på Les mer…

20. april- Info om Covid-19

Det er nå lov til å sakte begynne med speidermøter om man følger retningslinjene til FHI og myndighetene. Kretsstyret anbefaler å vente til høsten med å starte opp med fysiske møter. Vedlagt ligger en «oppskrift» Les mer…