Informasjon

Krets

Kretsene i Norges speiderforbund er bindeleddet mellom speidergrupper og forbundet.

Speidergrupper

Øvre Buskerud krets er kretsen til Hønefoss, Jevnaker, Sokna, Tyristrand og Nes I Ådal speidergrupper.

Medlemmer

Vi er xxx medlemmer.

Kalender

Nyheter