Bli speider du også!

Finn speidergrupper i Øvre Buskerud i hovedmenyen over!

Del på Facebook
Del på Facebook

Referat fra Kretsting

Her finner dere referatet og den redigerte terminlisten for 2017. Vis det er noe som ikke stemer så si i fra. Referat kretsting 2016  terminliste 2017  Speider hilsen  Kretsleder.  

Read More
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook

Hei alle grupper i ØBK.

Vi har fåt en invitasjon fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud. Vedlagt ligger forhåndsvarsel for workshopene om tilskuddsordninger i friluftsliv som arrangeres i september. Her er det ikke bare friluftsorganisasjoner, men også idrettslag, velforeninger, bygdekvinnelag og historielag etc som kan være med, alle som stimulerer til friluftsliv i sitt nærmiljø! Særlig invitert er de som ønsker å sette i gang tiltak og leter etter tilskuddsordninger for tiltak som de gjennomfører for andre enn egne medlemmer! Håpper det er er…

Read More
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook