Bli speider du også!

Finn speidergrupper i Øvre Buskerud i hovedmenyen over!

Kretsleder


Grupper

I kretsen er det 6 grupper. Hønefoss, Jevnaker, Sokna, Hole, Tyristrand og Nes I Ådal.

Antall medlemmer

I Øvre Buskerud krets er vi *** medlemmer

Kretsting november 2017

Viktig beskjed til dere som skal på kretsting:

Jeg har fått beskjed fra sokna om at lokalet som står i innkallingen til kretstinget var booket til noe annet så møtet er flyttet til:
Sokna Natur og gårdsbarnehage, Nordmoveien. Kjør av riksv 7 mot Moelven bruket og så er det andre vei til høyre etter undergangen.
 

Her er innkallingen til kretstinget. Les mer.

Read More
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook

Hei alle grupper i ØBK.

Vi har fåt en invitasjon fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud.

Vedlagt ligger forhåndsvarsel for workshopene om tilskuddsordninger i friluftsliv som arrangeres i september. Her er det ikke bare friluftsorganisasjoner, men også idrettslag, velforeninger, bygdekvinnelag og historielag etc som kan være med, alle som stimulerer til friluftsliv i sitt nærmiljø! Særlig invitert er de som ønsker å sette i gang tiltak og leter etter tilskuddsordninger for tiltak som de gjennomfører for andre enn egne medlemmer!

Håpper det er er noen som vil hvære med på dette kan vere nytti for flere grupper i kretsen.

Vedlegg finer dere her: Forhandsvarsel Workshop tilskuddsordninger, friluftsliv

 

Speider hilsen

Ole-Jørgen Førde

Kretsleder ØBK.

Read More
Del på Facebook