Hei alle grupper i ØBK.

Vi har fåt en invitasjon fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud.

Vedlagt ligger forhåndsvarsel for workshopene om tilskuddsordninger i friluftsliv som arrangeres i september. Her er det ikke bare friluftsorganisasjoner, men også idrettslag, velforeninger, bygdekvinnelag og historielag etc som kan være med, alle som stimulerer til friluftsliv i sitt nærmiljø! Særlig invitert er de som ønsker å sette i gang tiltak og leter etter tilskuddsordninger for tiltak som de gjennomfører for andre enn egne medlemmer!

Håpper det er er noen som vil hvære med på dette kan vere nytti for flere grupper i kretsen.

Vedlegg finer dere her: Forhandsvarsel Workshop tilskuddsordninger, friluftsliv

 

Speider hilsen

Ole-Jørgen Førde

Kretsleder ØBK.