Her kommer det info om kretsbanerkokurranse som er 6-7-mai og småspeiderdagen som er 7 mai på Hovinsetra på Holleia.

Se lapper her for mere info.

Kretsbannerkonk 2017.

SMÃ.SPEIDERDAG 2017

speider hilsen lederne i 1. Tyristrand speidergruppe