Årsmøte Referat/sakspapirer

Her er årsmøte protokol ØBK 2018 .

Og det nye styret har konstituert seg og er som følger:

Konstituering av styre

Kretsleder: Ole-Jørgen Førde.

Visekretsleder: Tuva Moholdt.

Kasserer: Even Skistad.

Styremedlem: Ingrid Foslien.

Styremedlem: Kato Holsveen.

Vara: Anders Briskodden.