Ole Jørgen Førde

Referat fra Kretsting

Her finner dere referatet og den redigerte terminlisten for 2017. Vis det er noe som ikke stemer så si i fra. Referat kretsting 2016  terminliste 2017  Speider hilsen  Kretsleder.  

Read More

Hei alle grupper i ØBK.

Vi har fåt en invitasjon fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud. Vedlagt ligger forhåndsvarsel for workshopene om tilskuddsordninger i friluftsliv som arrangeres i september. Her er det ikke bare friluftsorganisasjoner, men også idrettslag, velforeninger, bygdekvinnelag og historielag etc som kan være med, alle som stimulerer til friluftsliv i sitt nærmiljø! Særlig invitert er de som ønsker å sette i gang tiltak og leter etter tilskuddsordninger for tiltak som de gjennomfører for andre enn egne medlemmer! Håpper det er er…

Read More