Informasjon

Hei alle grupper i ØBK.

Vi har fåt en invitasjon fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud. Vedlagt ligger forhåndsvarsel for workshopene om tilskuddsordninger i friluftsliv som arrangeres i september. Her er det ikke bare friluftsorganisasjoner, men også idrettslag, velforeninger, bygdekvinnelag og historielag etc som kan være med, alle som stimulerer til friluftsliv i sitt nærmiljø! Særlig invitert er de som ønsker å sette i gang tiltak og leter etter tilskuddsordninger for tiltak som de gjennomfører for andre enn egne medlemmer! Håpper det er er…

Read More

Gruppenes nettsteder

Hvis du er gruppeleder i en av gruppene og ønsker å ta i bruk nettstedet, ta kontakt med meg: E-post:[email protected] Tlf: 47650160 Andreas Røste IT-ansvarlig / Informasjonsombud Øvre Buskerud Krets

Read More