Kålorm

Dette er en stor patrulje som består av de sentralt tillitsvalgte i kretsen.

I denne patruljen finner vi:

  • Kretsstyret som er valgt av Kretstinget og består av: kretsleder,

    visekretsleder, og tre styremedlemmer.

  • Ledertrenerne som er oppnevnt av kretsstyret og har ansvar for lederkurs.
  • Lederombud som har ansvaret for tilbud til kretsens ledere.
  • Roverombud som har ansvaret for tilbud til kretsens rover-ledere og rovere.
  • Speiderombud som har ansvaret for tilbud til kretsens troppsledere.
  • Småspeiderombud som har ansvaret for tilbud til kretsens flokkledere.
  • Informasjonsombud som har ansvaret for å drifte våres nettsider, og sørge for at informasjon kommer ut til alle kretsens medlemmer.

Kretsleder er patruljefører for KÅLORM og har ansvaret for å tilrettelegge

for at alle har det de trenger for å kunne gjøre sin jobb.

Litt om hvorfor vi kaller oss KÅLORM, det er ofte en utfordring å finne et

patruljenavn som beskriver patruljen. Vi har som motto at patruljens

medlemmer skal bidra med noe positivt på alle nivå og steder i kretsen. Vi

skal være en KÅLORM som gnager oss rundt fra innerst til ytterst, samme

hvilket blad du letter på så skal det være spor etter KÅLORM’en.