Informasjonsombud

ØBK har eget informasjonsombud som har ansvaret for kretsens
informasjonsarbeid. Kretsleder er kretsens ansvarlige ansikt utad, men vil
til daglig utøve denne delen av sitt ansvar gjennom informasjonsombudet.
Ombudet vil gjennom aktiv bruk av internett sørge for at alle kretsens
medlemmer får den informasjon de ønsker og trenger fort og effektivt.
Informasjonsombudet vil også være rett adresse for den som ønsker å legge ut
stoff på våre sider. Ombudet vil selv når det er nødvendig, konferere med
kretsleder i de saker som ikke er delegert til ombudet å bestemme. Likeledes
vil kretsleder bruke ombudet til å legge ut den informasjon som man ønsker å
spre. I tiden fremover vil kretsen i økende grad bruke nettsidene til å
distribuere både innkallinger og referater som er åpent tilgjengelige. På
denne måten vil vi både få stoffet raskere ut samt at vi vil spare betydelge
summer på porto. Vi vil også oppfordre dere alle til å tenke miljø og ikke
skrive ut mer enn det dere trenger, samt at vi ved å ikke sende pr post så
vil det bli mindre behov for postbiler på veiene. Tenk miljø før du trykker
«skriv ut»!!

Kontaktinfo
Andreas Røste,
Hønefoss speidergruppe
Tlf: 476 50 160
E-post: [email protected]