Roverombud

ØBK har to Roverombud som har til oppgave å koordinere program for kretsens
rovere. Da ØBK er en relativt liten krets har roverne langt på veg valgt å
gjennomføre mange av sine aktiviteter samlet for alle. Av praktiske årsaker
blir derfor mange av aktivitetene lagt sentralt i kretsen og ombudene blir
derfor til en viss grad å regne som lagledere for kretsens roverlag. Da
mange av kretsens rovere også er ivrig opptatt som ledere i forskjellige
enheter blir det spesielt viktig at ombudene gir ekte Rovertilbud til sine
lagsmedlemmer.

Kontaktinfo
Lars Helge Teigen,
Hønefoss speidergruppe
E-post: [email protected]
Tlf: 947 92 737