Småspeiderombud

ØBK har to Småspeiderombud som skal gi faglig og sosialt tilbud til kretsens ledere som har sitt virke som ledere i Flokk. De vil konsentrere seg om å tilby samling for sin målgruppe et par ganger i året. Hensikten med samlingene vil være å tilrettelegge for en god utveksling av tanker og ideer mellom ledere som jobber i samme enhet. Ombudene vil ikke komme med ferdige opplegg, men de vil derimot tilrettelegge for en god erfaringsutveksling mellom alle. I enkelte tilfelle vil de ha vært på samlingere eller kurs hvor de har fått med seg nyttig lærdom tilbake til «sine egne».

 

Elisabeth Myhre,
Jevnaker Speidergruppe
Kontaktinfo:
E-post: [email protected]


 

Susan Junge,
Tyristrand Speidergruppe
Kontaktinfo:

Tlf: 90578725
E-post: [email protected]