Speiderombud

ØBK har to Speiderombud som skal gi faglig og sosialt tilbud til kretsens
ledere som har sitt virke som ledere i Tropp. De vil konsentrere seg om å
tilby samling for sin målgruppe et par ganger i året. Hensikten med
samlingene vil være å tilrettelegge for en god utveksling av tanker og ideer
mellom ledere som jobber i samme enhet. Ombudene vil ikke komme med ferdige
opplegg, men de vil derimot tilrettelegge for en god erfaringsutveksling
mellom alle. I enkelte tilfelle vil de ha vært på samlingere eller kurs hvor
de har fått med seg nyttig lærdom tilbake til «sine egne».

Speiderombudene er Kato Hoelsveen og Lars Ola Rolund