Speiderombud

ØBK har to Speiderombud som skal gi faglig og sosialt tilbud til kretsens
ledere som har sitt virke som ledere i Tropp. De vil konsentrere seg om å
tilby samling for sin målgruppe et par ganger i året. Hensikten med
samlingene vil være å tilrettelegge for en god utveksling av tanker og ideer
mellom ledere som jobber i samme enhet. Ombudene vil ikke komme med ferdige
opplegg, men de vil derimot tilrettelegge for en god erfaringsutveksling
mellom alle. I enkelte tilfelle vil de ha vært på samlingere eller kurs hvor
de har fått med seg nyttig lærdom tilbake til «sine egne».
Kjellaug Olsen,
Jevnaker speidergruppe

Kjellaug har trekt seg som speiderombud, og vi leter etter en ny.
Hvis du har lyst til å være speiderombud, vennligst si ifra til en i kretsledelsen. Kontaktinformasjon: her
Kontaktinfo
E-post: [email protected]
Tlf: 934 95 675

Del på Facebook