Kretshåndboka

Kretshåndboka er kretsens retningslinjer, og en veileder for hvordan ting gjøres i ØBK.