Andreas Røste

Informasjonsombud

Informasjonsombudet drifter ovrebusk.no og kretsens filsystem.

Kato Hoelsveen

Speiderombud

Lars Ola Rolund

Speiderombud

Lars Helge Teigen

Roverombud

Andreas Fossheim

Roverombud