Bli speider du også!

Finn speidergrupper i Øvre Buskerud i hovedmenyen over!

Kretsleder


Grupper

I kretsen er det 6 grupper. Hønefoss, Jevnaker, Sokna, Hole, Tyristrand og Nes I Ådal.

Antall medlemmer

I Øvre Buskerud krets er vi *** medlemmer

Del på Facebook
Del på Facebook
Del på Facebook