Personvernerklæring

Vi respekterer dine krav til personvern.

E-postadresser betraktes som konfidensiell informasjon. De vil ikke bli solgt eller distribuert til andre, og vi sender ikke ut reklame eller spam.

Nettleser-informasjon blir noen ganger brukt for å sikre kvaliteten på våre tjenester. Denne informasjonen er ikke lagret sammen med IP-adresser eller andre identifiserende data.

Lenker på Øvre Buskerud Krets sine nettsider, kan sende deg videre til nettsteder som er utenfor vår kontroll. Vi gjør oppmerksom på at disse nettstedene kan operere med andre regler for personvern på nett enn de som er oppgitt her.

Data som du fyller ut i ulike skjemaer blir behandlet etter personopplysningsloven og vil ikke benyttes til andre formål enn de du ønsket. Denne informasjonen vil ikke bli solgt eller distribuert videre.

Logger med mistenkelig aktivitet og aksessinformasjon kan bli lagret for sikkerhetsformål. Bevis på angrep og annen ondsinnet aktivitet vil om nødvendig bli utlevert til rettsapparatet for etterforskning.

Hvis du har spørsmål angående vår personvernerklæring, vennligst send en e-post til [email protected]